Ogłoszenia

07 października 2011 13:16 | Ogłoszenia

APEL DO MIESZKAŃCÓW OSIEDLA LETNISKO LEŚNE

 

Szanowni Mieszkańcy, Rodzice!!!!              

 

Na naszym osiedlu powstał nowoczesny, przyjazny dzieciom plac zabaw.

 

Wszyscy jesteśmy współwłaścicielami tego terenu i wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za jego wygląd i stan techniczny.

Apelujemy do osób korzystających z urządzeń placu zabaw oraz osób na nim przebywających o zachowanie porządku i czystości w tym miejscu. Postarajmy się, aby służył naszym Milusińskim przez długie lata. Dbajmy o ten plac i nie pozwólmy aby ktoś niszczył nasze dobro, nie bądźmy obojętni na przejawy wandalizmu i bezmyślności.

Na terenie placu zabaw obowiązuje regulamin. Prosimy o zapoznanie się z nim i bezwzględne stosowanie do zapisanych w nim zasad.

  Dyrektor

Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja

w Pobiedziskach Letnisku 


REGULAMIN  PLACU  ZABAW 


Plac zabaw pełni ogólnodostępne funkcje  rekreacyjno – wypoczynkowe 

Na terenie placu zabaw zabrania się:

  • Przebywania dzieci do lat 7 bez opieki osób dorosłych (rodziców, opiekunów)
  • Korzystania z urządzeń zabawowych niezgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją
  • Niszczenia urządzeń zabawowych i innych elementów małej architektury
  • Niszczenia zieleni i zaśmiecania terenu
  • Zakłócania spokoju i porządku publicznego
  • Palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych
  • Spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających a także przebywania w stanie nietrzeźwym
  • Palenia tytoniu
  • Wprowadzania zwierząt

 

ZA DZIECI POZOSTAWIONE NA PLACU ZABAW BEZ OPIEKI O

DPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSZĄ ICH RODZICE LUB OPIEKUNOWIE


ZA EWENTUALNE SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ DZIECI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSZĄ ICH RODZICE LUB OPIEKUNOWIE


GODZINY OTWARCIA PLACU

 w okresie wiosna – lato

8.00 – 20.00

w okresie jesień – zima

8.00 – do zmroku


 

Przeczytano: 1310 razy. Wydrukuj|Do góry