liceum ogólnokształcące

 REKRUTACJA 2018/2019 

 do szkoły ponadgimnazjalnej

 

Informujemy, że składanie podań do I klasy LO trwa od 14 maja do 30 maja 2018r.

Druk podania jest dostępny poniżej (w wersji do wypełnienia ręcznego lub komputerowego) oraz w sekretariacie szkoły.

 

UWAGA

Szkoła nie uczestniczy w rekrutacji elektronicznej


Wypełnione i podpisane wnioski należy złożyć w w/w terminie w sekretariacie szkoły. Świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego należy dostarczyć do szkoły w dniach od 22 czerwca do 25 czerwca 2018r. do godz. 15.00.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w szkole w dniach 10,17 i 24 maja 2018r. w godzinach 17.00 do 19.00.

 

 

Dyrekcja Zespołu Szkół

 

Podanie o przyjęcie do szkoły wersja edytowalna

Podanie o przyjęcie do szkoły wersja do wypełnienia ręcznego

 

 

 


 

 

dsc_0173.jpg [300x200]dsc_0157.jpg [300x200]

Chciałbyś wstąpić do policji, zostać strażakiem lub ratownikiem wodnym?

A może po prostu chcesz spróbować wyjątkowego kierunku kształcenia?

Twoje marzenia mogą się spełnić w szkole na Letnisku, w klasie o profilu mundurowym.

W naszej szkole dla grup mundurowych prowadzone są zajęcia między innymi z Policją, Strażą Pożarną i instruktorami WOPR-u. Profil mundurowy już uczestniczył w zajęciach prowadzonych przez panią podinspektor Małgorzatę Biskup na temat „Przemocy i Równości Karnej”. Braliśmy również udział w biciu rekordu Guinnessa w jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej oraz zabezpieczaliśmy koncert WOŚP w Pobiedziskach.          

Ponadto odbyły się bardzo ciekawe zajęcia z naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Pobiedziskach panem Przemysławem Tomaszewskim na temat działania na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami oraz możliwości wstąpienia młodzieży do OSP.

            Nawiązaliśmy również współpracę  z panem Wiktorem Zienkiewiczem – kierownikiem Drużyny Ratowniczej, której celem jest uczestniczenie w zajęciach ratownictwa wodnego, kursach sternika motorowodnego oraz płetwonurka. Patenty będziemy zdobywać podczas rejsów jachtowych w Kiekrzu i Chorwacji. Ponadto Drużyna Ratownicza organizuje pokazy ratownictwa i prelekcje z zakresu bezpieczeństwa w szkołach i przedszkolach na terenie naszej gminy, a także będzie uczestniczyć w Eko - Pikniku w Pobiedziskach, Jarmarku Piastowskim oraz w Mobilnych Patrolach Ratowniczych na jeziorach w gminie Pobiedziska.

W ramach współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu uczestniczymy w zajęciach z edukacji policyjnej z komisarzem policji panem Arturem Błaszakiem, wyjazdach na strzelnicę, spotkaniach z psychologami oraz zajęciach z musztry. Każdego roku planowany jest obóz sprawnościowy w Kiekrzu.

red. P.Nagadowski, kl. II LO


 1.jpg [300x225]3.jpg [300x225]11.jpg [300x225]

Współpraca Zespołu Szkół w Pobiedziskach Letnisku z Basenem Maciejowa Chata w Złotniczkach

 

W dniu 03.03.2015 r. Zespół Szkół w Pobiedziskach Letnisku rozpoczął wraz z Basenem Maciejowa Chata w Złotniczkach k. Pobiedzisk realizowanie programu edukacyjnego skierowanego do młodzieży klas mundurowych w zakresie edukacji wodnej i przygotowania do pełnienia ról związanych z ratownictwem wodnym i sportami wodnymi.

Jedną z form realizacji programu są cykliczne treningi pływackie i ćwiczenie technik ratowniczych oraz współtworzenie Drużyny Ratowniczej RWR „Maciejowa Chata”. Zajęcia odbywają się w poniedziałki o godz. 14.00 na basenie Maciejowa Chata. W zajęciach, na zasadach dobrowolności uczestniczy w chwili obecnej 6 licealistów, którzy swoje pasje i plany zawodowe chcą skoncentrować w obrębie szeroko pojętego ratownictwa, sportów wodnych lub służb związanych z ratownictwem.

 

Poza możliwością zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego młodzi jako adepci ratownictwa i tworzący Drużynę Ratowniczą RWR mają możliwość odbycia:

1)       kursu nurkowania PADI,

2)       kursu ratownika wodnego MSW,

3)       kursu motorowodnego PZMWiNW,

4)       uczestniczeniach w rejsach żeglarskich,

oraz

1)       zdobycia doświadczenia w pracy na basenie,

2)       asystowania podczas zajęć z nauki pływania dla dzieci,

 

W ramach zdobywania doświadczenia oraz kształtowania umiejętności publicznego występowania uczestnicy programu współprowadzili i asystowali w prelekcjach z cyklu „Bezpieczna wiosna 2015”, które Drużyna Ratownicza RWR „Maciejowa Chata” realizowała na przestrzeni wiosny w przedszkolach i szkołach w gminie Pobiedziska.

W najbliższym czasie w harmonogramie programu są miedzy innymi:

1)       Organizowanie patroli ratowniczych na jeziorach w okolicach Pobiedzisk,

2)       Organizowanie stanowiska i pokazów Drużyny Ratowniczej podczas imprez organizowanych przez UMiG Pobiedziska, min.: EkoPiknik i Jarmark Piastowski,

3)       Wspólne wyjazdy nurkowe i żeglarskie,

4)       Pełnienie społecznych dyżurów ratowniczych na basenie „Maciejowa Chata”.

 

Drużyna Ratownicza RWR Maciejowa Chata zaprasza młodzież gimnazjalną oraz licealną do uczestnictwa w treningach pływackich i ratowniczych. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.maciejowa-chata.com.pl, na Facebook’u, pod telefonem 510 620 270 lub e-mail: basen@maciejowa-chata.com.pl