Dokumenty i certyfikaty

  

Statut Zespołu Szkół

pobierz plik

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

 pobierz plik

 

Regulamin zachowania podczas przewozów szkolnych

 pobierz plik


Regulamin świetlicy

pobierz plik