Lepsza szkoła

Lepsza szkoła to ogólnopolski program badający kompetencje matematyczne uczniów w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum. Uczniowie rozwiązują standaryzowane testy „na wejście”, w połowie i na końcu roku szkolnego.

Po każdym teście można porównać wyniki poszczególnych uczniów i całej klasy z wynikami szkoły, województwa i całej Polski, ocenić, czy wyniki ucznia są słabe, przeciętne, czy też wysoko ponad średnią, oraz które z typów zadań sprawiają mu najwięcej trudności.