szkoła podstawowa

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

            Informuję, że zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia Nr VII/698/18 Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska,    zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej można będzie dokonać w dniach od 19.02.2018 r. do 26.02.2018 r., natomiast składanie wniosków o przyjęcie dziecka do szkoły możliwe będzie w dniach od 5.03.2018 r. do 23.03.2018 r.

 

                                                                                   Dyrektor Zespołu Szkół

Uwaga ważna zmiana:

Uległ zmianie termin składania zgłoszeń do obwodowej szkoły podstawowej od 19.02.2018r. do 02.03.2018r.

 

do pobrania:

Harmonogram

Uchwała w sprawie kryteriów naboru do klas pierwszych sp 2018-2019

Zarządzenie Burmistrza nr VII/703/2018 z dnia 9.02.2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji zgłoszenia do obwodowej szkoły podstawowej

Wzór zgłoszenia do OBWODOWEJ Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2018/2019

o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  na rok szkolny   2018/2019