Wyniki egzaminów

WYNIKI  MATUR  2016


Zdawalność egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w roku szkolnym 2015/2016

w1.jpg [800x480] 

 

Średni wynik procentowy uzyskany na egzaminie maturalnym

w2.jpg [800x480] 


WYNIKI  MATUR  2013

Ubiegłoroczne wyniki matur były fantastyczne, ponieważ 100% naszych absolwentów uzyskało świadectwo dojrzałości. To świetna wiadomość dla naszego środowiska, bo bardzo trudno jest osiągnąć tak dobry efekt pracy nauczycieli i uczniów. Wystarczy spojrzeć na wyniki uzyskane w powiecie, województwie i kraju.

 

 wykres1.jpg [653x314]

Średnie wyniki z przedmiotów obowiązkowych

Uzyskane wyniki z pisemnych egzaminów obowiązkowych, tj. języka polskiego, języka angielskiego i matematyki są zadowalające, a nawet wyższe od średnich w innych liceach naszego powiatu.

 wykres2.jpg [653x229]

Należy zauważyć, że średni wynik nie odzwierciedla w pełni rzeczywistości, ponieważ wielu maturzystów uzyskało zdecydowanie wyższe efekty. Najwyższe wyniki z języka polskiego sięgały 61%, języka angielskiego 97% a matematyki 74%, z egzaminów ustnych z języka polskiego i języka angielskiego były również 100% punktacje. Z powyższego wynika, że pracowitość się opłaca, a głównym autorem wysokiego wyniku jest przede wszystkim uczeń, któremu zapewniamy bardzo dobre warunki do uzyskania sukcesu.

Gratulujemy wszystkim uczniom i nauczycielom. Tegorocznym Maturzystom życzymy jeszcze lepszych osiągnięć!

Danuta Larus 

 

 

Egzaminy maturalne, dawniej zwane egzaminami dojrzałości, to bardzo ważne wydarzenie w życiu każdego młodego człowieka. Egzamin ten jest nie tylko zwieńczeniem zdobytych podczas wszystkich lat nauki wiadomości i umiejętności, ale również  swoistą „przepustką” do kontynuowania nauki na uczelniach wyższych.

Forma tego egzaminu ulegała w ostatnich latach nauki zmianom, szczególnie w zakresie obowiązkowych przedmiotów oraz poziomu, jaki uczeń może lub musi wybrać, aby zdać egzamin i uzyskać świadectwo dojrzałości. Od trzech lat obowiązkowym przedmiotem maturalnym stała się matematyka i ten fakt „spędza sen z powiek” niejednego maturzysty. Zapewne dużym stresem są dla każdego ucznia ustne egzaminy z języka polskiego i języka angielskiego. Nauczyciele przygotowujący uczniów do matury, starają się łagodzić emocje i wspierać uczniów w tych trudnych chwilach. Efekty starań zarówno uczniów jak i nauczycieli są w pełni zadawalające. Wyniki egzaminów maturalnych w naszej szkole są dobre, wszyscy uczniowie, z małymi wyjątkami, zdają egzaminy z powodzeniem. A oto jak przedstawiały się one w ostatnich trzech latach nauki.

W roku szkolnym 2009/2010 egzamin zdawało 39 uczniów, w tym 23 uczniów liceum ogólnokształcącego i 16 uczniów liceum profilowanego. Część pisemną z języka polskiego zdało 36 uczniów, na poziomie tylko nieco niższym niż w kraju i województwie. Część ustną zdało 38 uczniów, czyli niemal wszyscy. Nieco gorszy był wynik egzaminu z języka angielskiego. Tu zdawalność w części pisemnej wynosiła 85%. Bardzo dobrze poradzili sobie nasi uczniowie z matematyką. W liceum ogólnokształcącym zdawalność wynosiła 96% i była o 7% wyższa niż w kraju (egzaminu nie zdało 2 uczniów), średni wynik był porównywalny z wynikiem krajowym. W liceum profilowanym zdawalność na poziomie 94% przewyższała wynik krajowy o 6,5% (egzaminu nie zdał 1 uczeń). Jako przedmioty dodatkowe uczniowie wybierali wiedzę o społeczeństwie, biologię i geografię, wszystkie egzaminy zdali z powodzeniem. Ogromnym sukcesem zarówno ucznia jak i nauczyciela był wynik z egzaminu z informatyki – ponad 90%.

W roku szkolnym 2010/2011 egzamin maturalny zdawało 19 uczniów liceum profilowanego. Ten rok szkolny był wyjątkowo udany, gdyż abiturienci w 100% zdali egzamin pisemny i ustny z języka polskiego oraz egzamin ustny z języka angielskiego, natomiast pozostałych egzaminów nie zdała jedna osoba. A zatem procent zdanych egzaminów był w tym roku lepszy niż w kraju, okręgu i województwie.

W roku szkolnym 2011/2012 do egzaminu przystąpiło 19 uczniów liceum ogólnokształcącego. Część ustną z języka polskiego zdali wszyscy uczniowie, w części pisemnej zdawalność wynosiła 90%. Język angielski w części pisemnej wypadł na porównywalnym poziomie z językiem polskim, części ustnej nie zdał 1 uczeń. Średnie wyniki tego egzaminu są niewiele niższe niż w województwie wielkopolskim. Z matematyki zdawalność na poziomie 95% przewyższyła wynik krajowy o 10%. Również średni wynik z tego przedmiotu był o niemal 10% wyższy niż w okręgu, województwie i powiecie poznańskim.

Może uważacie, że w innych szkołach  wyniki są lepsze? Zapewne w tych, które znajdują się na pierwszych miejscach list rankingowych i w których uczy się najzdolniejsza młodzież, są one wyższe. Tymczasem nasi uczniowie odnoszą sukcesy na miarę swoich możliwości, a fakt, iż szkoła jest mała i mogą oni liczyć na niemal indywidualne wsparcie ze strony nauczycieli, z pewnością jest dużym atutem naszej placówki.