WSPÓŁPRACA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI

W ZAKRESIE PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZO - MATEMATYCZNYCH  

Współpraca z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza oraz z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu pozwala stworzyć atrakcyjną ofertę edukacyjną, wykorzystać infrastrukturę badawczą uczelni wyższych, a przede wszystkim rozwijać zainteresowania i mocne strony naszych licealistów. Ponadto popularyzacja osiągnięć naukowych w obszarze przedmiotów matematyczno – przyrodniczych pomaga uczniom zrozumieć  zjawiska i procesy występujące w przyrodzie, technice i w życiu codziennym.

Inauguracja akcji „Od laika do Przyrodnika” na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu odbyła się 1 grudnia 2017r. Nasi maturzyści, pod opieką pani Elżbiety Brussy, wzięli udział w uroczystym rozpoczęciu, zorganizowanym przez Koło Naukowe Studentów Biotechnologii "Operon" oraz władze uczelniane. Następnie  prof. dr hab. Jan Barciszewski wygłosił wykład na temat: "Czy dobra dieta może być dobrym lekarstwem", a mgr Paweł Śledziński opowiedział o "Kannabinoidach w medycynie". Podczas akcji nasi uczniowie wezmą jeszcze udział w warsztatach, umożliwiających poznanie podstawowych zagadnień z zakresu biochemii, fizjologii zwierząt, mikrobiologii oraz cytogenetyk oraz w wykładach otwartych.

Dnia 12 grudnia 2017r. nasi maturzyści wzięli udział w wykładzie, zatytułowanym "Nieprawdopodobne prawdopodobieństwo". Wykład wygłosił dr Bartłomiej Bzdęga, pracownik Wydziału Matematyki i Informatyki UAM, który w bardzo przystępny sposób, na przykładach zaczerpniętych z życia codziennego oraz współczesnych teleturniejów,  ukazał model matematyczny zdarzenia losowego, który  pozwala w pełni zrozumieć podstawy rachunku prawdopodobieństwa. Ponadto uczniowie mogli zwiedzić jedno z najpiękniejszych miasteczek uniwersyteckich - Kampus Morasko, grupujący głównie wydziały ścisłe i przyrodnicze.

 Zred. W.Smalarz

 img_20171201_100352jpg [300x225]img_20171212_122345jpg [300x225]

 “Drugie życie w transplantacji” czyli licealiści z Letniska na Uniwersytecie Medycznym.


Uczniowie naszej szkoły ponadgimnazjalnej podjęli współpracę z Uniwersytetem Medycznym poprzez udział w kampanii „ Drugie życie w transplantacji” Samorząd szkolny liceum przygotował prezentację dla uczniów i nauczycieli, Odbyło się spotkanie z transplantologiem dr hab. Maciejem Głydą z uczniami i nauczycielami Zespołu Szkół, który przedstawił znaczenie transplantologii we współczesnym świecieLetnisko na Przyrodniczym - Nasza współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym - Warsztaty i wykłady


Uczniowie klasy I i II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Pobiedziskach Letnisku po raz kolejny odwiedzili Uniwersytet Przyrodniczy - Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt. Zajęcia obejmowały wykłady i warsztaty laboratoryjne. Uczniowie wysłuchali 2 wykładów: „Krowa jako bioreaktor” oraz „Techniki badania in vitro”.

 

W kolejnych latach uczniowie uczestniczyli w różnych zajęciach na Uniwersytecie Przyrodniczym.

 

● Brali udział w warsztatach i wykładach na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt na Uniwersytecie Przyrodniczym – wyjazd do Stobnicy do Stacji Badawczej Hodowli Wilków, Izolowali DNA z zarodków pszenicy na warsztatach i wykładach w Zakładzie Biotechnologii,

 

● udział w warsztatach laboratoryjnych oraz w wykładach w ramach projektu Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego „ Od laika do przyrodnika”:

 

● „dr inż. Mariola Galbas, "Wirusy - piękne i niebezpieczne towarzystwo" Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

● dr hab. Agnieszka Wolna-Maruwka, "Bakterie probiotyczne - rzeczywistość czy mit?", Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

● dr Roman Marecik, "Biotechnologia w ochronie środowiska", Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

● prof. dr hab. Krzysztof Sobczak, "Toksyczna i terapeutyczna rola RNA w dziedzicznych chorobach człowieka", Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

● Wirusy wokół nas – wykład

 

● Diagnostyka wirusów –zajęcia laboratoryjne - elektroforeza, termocykler.

 

● Chromosomy – co należy zrobić, aby je zobaczyć i ocenić?- wyklad –

 

● Obserwacje mikroskopowe chromosomów.Uczniowie uczestniczyli w Festiwal Nauki i Sztuki na Uniwersytecie Przyrodniczym:

 

● Obserwacja mikroskopowa mikroorganizmów

 

● Segregacja śmieci –warsztaty

 

● Badanie składu paliw silnikowych-zajęcia laboratoryjne.

 

Współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Dziekan prof. Małgorzata Szumacher – Strabel 

up1.jpg

up2.jpgup3.jpg

 

Współpraca z Uniwerytetem Adama Mickiewicza

Zakład Myśli i Kultury Politycznej Instytutu Humanistycznego 
prof. dr hab. Waldemar Łazuga

 uam1.jpguam2.jpguam3.jpg

 

Współpraca z Akademią Wychowania Fizycznego

awf1.jpg

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół im.Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letnisku

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony