"Aktywna edukacja"

 Od września 2013r. nauczyciele szkoły podstawowej uczestniczą w programie  Aktywna edukacja. Jest on prowadzony w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przeszkolą i szkołach współfinansowanego”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Podstawowym celem programu jest wyposażenie nauczycieli i dyrektorów w wiedzę i umiejętności, pozwalające wdrożyć i wykorzystać technologie informacyjno-komunikacyjne w szkole w taki sposób, by jak najlepiej wspierał uczniów w procesie nauczania i uczenia się.

 Kodeks TIK

 

„Sukces dzieci naszą radością – rozwijanie i wspieranie rozwoju dzieci w edukacji wczesnoszkolnej”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

pobierz plakat

 

Program wychowawczo-profilaktyczny "Spójrz inaczej" 

pobierz informacje

 

Projekty edukacyjne

 • Wymiana polsko – niemiecka (PNWM)– 18 026 PLN

• Radosna szkoła (bawialnia)– 5 995 PLN

• Monitoring wizyjny w szkole – 13 500 PLN

• Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych  - 17 834 PLN

  - Jesteśmy razem – mamy siebie

  - Z kulturą na Ty

  - Woda, powietrze – jako odnawialne źródła energii

 

 Złożone obecnie projekty:

 • Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych -  28 361,80 PLN

• Radosna szkoła (plac zabaw) – 59 109,50 PLN

  

Inne działania

 • Pracownie komputerowe dla szkół. /EFS, kuratorium Oświaty w Poznaniu – 15 komputerów, serwer, drukarka, notebook, projektor

• Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych./EFS, Kuratorium Oświaty – 4 komputery, drukarka laserowa

• e-Twinning / fundusze unijne: DG Edukacja i Kultura, Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius, patronat Komisja Europejska i Kuratorium Oświaty w Poznaniu  -  4-dniowe warsztaty szkoleniowe w Szwecji, wdrożenie projektu NEWS –wymiana miedzy uczniami informacji o problemach związanych z demokracją w UE

• Młodzi głosują/ Centrum Edukacji Obywatelskiej, patronat – Parlament Europejski oraz MEN RP – symulacje wyborów, wybór Młodego Senatora  i udział w debacie Młodych Senatorów w Warszawie

• Inkubator Przedsiębiorczości /Globalne Stowarzyszenie Studentów  AIESEC Polska, Komitet Lokalny Poznań 2009 –dwudniowe  warsztaty prowadzone przez  studentów zagranicznych z zakresu tolerancji kulturowej

• „Wdrażanie podstawy  programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół”/ program rządowy finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  - szkolenia Rady Pedagogicznej

• ISO w placówce oświatowej gwarancją wysokiej jakości / Europejski Fundusz Społeczny (Priorytet IX, Działanie 9.1) – szkolenia Rady Pedagogicznej i pracowników szkoły

• „W Powiat z klasą” – nagroda główna Starostwa Powiatowego za folder „Rowerowym szlakiem pałaców i dworów w Gminie Pobiedziska –jednodniowa wycieczka dla klasy do Wielkopolskiego Parku Narodowego

• Stypendium  za wybitne osiągnięcia artystyczne przyznane na II semestr w roku szkolnym 2008/2009 – Uniwersytecka Szkoła Kształcenia Indywidualnego Sp. z o o. w Krakowie – 750 zł

• Stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych przyznane za I semestr  w roku szkolnym 2008/2009 – Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 2x1500zł

• „Szklanka mleka”  - mleko dofinansowane ze środków UE / Agencja Rynku Rolnego  - od 2006r, 14 663 szt. mleka w 2009

• Moje dziecko idzie do szkoły/ program rządowy realizowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – materiały dydaktyczne dla dzieci i rodziców

• Szkoła bez przemocy/ fundusze unijne – materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne

• „Ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości” / Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia Spójności  - broszury „Będę świadkiem w sądzie”

• Badanie umiejętności uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej/ Europejski Fundusz Społeczny – testy i badania diagnostyczne

• „Pomalujmy nasz świat na kolorowo” / Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości  - kształtowanie przedsiębiorczych postaw, półfinał na najlepsze przedsięwzięcie Uczniowskie IDEA , pozyskanie środków finansowych.

projekty_edu4.jpgprojekty_edu1.jpgprojekty_edu3.jpgprojekty_edu5.jpg

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół im.Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letnisku

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony