Polityka jakości

POLITYKA JAKOŚCI

 

Jesteśmy po to, aby właściwie i rzetelnie kształtować młodego człowieka, bo
„takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie”(Jan Zamoyski).

Ambicją dyrekcji i pracowników naszej szkoły jest:

  • spełnianie wymagań stawianych przez organ prowadzący i organy nadzorujące,
  • spełnianie wymagań i oczekiwań rodziców uczniów,
  • dbałość o rozwój duchowy, naukowy, artystyczny i sportowy uczniów,
  • podnoszenie standardów wychowawczych odniesionych do uczniów,
  • etyka w postępowaniu i wysokie umiejętności zawodowe wszystkich zatrudnionych,
  • systematyczny rozwój bazy dydaktycznej,
  • stały rozwój zajęć pozalekcyjnych,
  • aktywizowanie uczniów do działań pozaszkolnych na wszystkich poziomach edukacyjnych,
  • doskonalenie jakości pracy działu administracyjno - gospodarczego.

Naszą politykę realizujemy poprzez wdrożenie i przestrzeganie postanowień normy ISO 9001.

Systematycznie wyznaczamy sobie ambitne cele, rozliczamy ich realizację
i tworzymy podstawy do ciągłego rozwoju.

Zobowiązuję wszystkich zatrudnionych do przestrzegania postanowień normy oraz wynikających z niej celów. 

                                                                                              Dyrektor szkoły

                                                                                           Wiesława Smalarz

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. KONSTYTUCJI 3 MAJA w POBIEDZISKACH LETNISKU

Maj 2009