Plan spotkań z rodzicami

ZEBRANIA Z RODZICAMI I KONSULTACJE - rok szkolny 2018/2019

  • 13.IX
  • 22.XI
  • 10 I
  • 4 IV